Username Password  
  Log in
  Lost password | Register

Rotterdam

Posted on: 22.04.2017 22:57
Първа вечер в ниската земя - нощувка в Ротердам, предхождана от кратък (и относително успешен) тур по магазините, с цел покупка на вечеря и по-успешна разхода по (малка част от) старите докове, в момента - жилищен район, прекратена преждевременно от леко дъждовното време.
Иначе, Ротердам прави впечатление на град с много (и като количество и като качество) модерна и съвременна архитектура и ще бъде посетен отново с цел заснемане на гореописаната.

Rotterdam 1
Rotterdam 1
Rotterdam 2
Rotterdam 2
Rotterdam 3
Rotterdam 3
Rotterdam 4
Rotterdam 4
Rotterdam 5
Rotterdam 5
Rotterdam 6
Rotterdam 6
Rotterdam 7
Rotterdam 7
Rotterdam 8
Rotterdam 8
Rotterdam 9
Rotterdam 9

Attached images

Rotterdam 1

Rotterdam 1

Rotterdam 2

Rotterdam 2

Rotterdam 3

Rotterdam 3

Rotterdam 4

Rotterdam 4

Rotterdam 5

Rotterdam 5

Rotterdam 6

Rotterdam 6

Rotterdam 7

Rotterdam 7

Rotterdam 8

Rotterdam 8

Rotterdam 9

Rotterdam 9

See also

Leiden

Comments

Share in Facebook
Close hint Quick help