Username Password  
  Log in
  Lost password | Register

Норвегия (май 2010) - Осло 2 (Манифестация)

Posted on: 16.12.2016 17:45
Продължавам с обработката на стари снимки... 17 май е националният празник на Норвегия. По този повод си организират едни чудесни манифестации, горе-долу като нашите от едно време, но с повече народни носии и като че ли - по-малко задължителност... снимките са от Осло, 2010
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 01
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 01

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 02
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 02

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 03
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 03

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 04
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 04

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 05
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 05

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 06
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 06

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 07
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 07

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 08
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 08

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 09
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 09

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 10
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 10

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 11
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 11

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 12
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 12

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 13
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 13

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 14
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 14

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 15
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 15

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 16
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 16

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 17
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 17

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 18
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 18

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 19
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 19

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 20
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 20

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 21
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 21

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 22
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 22

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 23
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 23

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 24
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 24

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 25
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 25

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 26
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 26

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 27
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 27

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 28
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 28

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 29
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 29

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 30
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 30

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 31
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 31

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 32
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 32

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 33
Осло, 17.05.2010 - Манифестация 33

Attached images

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 01

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 01

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 02

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 02

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 03

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 03

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 04

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 04

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 05

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 05

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 06

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 06

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 07

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 07

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 08

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 08

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 09

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 09

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 10

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 10

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 11

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 11

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 12

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 12

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 13

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 13

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 14

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 14

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 15

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 15

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 16

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 16

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 17

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 17

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 18

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 18

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 19

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 19

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 20

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 20

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 21

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 21

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 22

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 22

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 23

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 23

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 24

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 24

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 25

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 25

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 26

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 26

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 27

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 27

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 28

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 28

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 29

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 29

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 30

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 30

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 31

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 31

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 32

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 32

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 33

Осло, 17.05.2010 - Манифестация 33

Comments

Share in Facebook
Close hint Quick help